บริษัท เวิลด์ไวด์ ทรานสเลชั่น บาย สุภัชชา จำกัด
โทร 02-6543308, 02-6543309, 081-6484859
  • th
  • en
  • บริการแปลภาษา
  • บริการแปลภาษา

บริการแปลภาษา

 

 

WorldWide Translation

By Supatcha

 

 

เวิลด์ไวด์ ทรานสเลชั่นฯ ให้บริการทั้งงานแปลภาษา งานล่าม งานปรับปรุงภาษา รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การถอดสคริปต์เสียง และการใส่คำบรรยายในวีดิทัศน์ การจัดอาร์ตเวิร์คภาษาต่าง ๆ เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับธุรกิจมากมายในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจเหล่านั้นในการเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการแปลเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น โบรชัวร์ เว็บไซต์ คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ หนังสือสัญญาต่าง ๆ รวมถึงจัดหาล่ามที่มีความชำนาญเพื่อให้การเจรจาทางธุรกิจบรรลุผลตามเป้าหมาย

บริการแปลเอกสารทุกชนิด กว่า 30 ภาษา เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อารบิค ลาว เขมร พม่า ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลกว่า 20 ปี ในสาขาต่าง ๆ ตามลักษณะของเอกสาร เช่น กฎหมาย สัญญาต่าง ๆ การเศรษฐกิจ การแพทย์ การท่องเที่ยว ศาสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำให้งานแปลทุกงานของเรามีคุณภาพได้มาตรฐาน และตรงตามต้นฉับบมากที่สุด เวิลด์ไวด์ ทรานสเลชั่นฯ ได้รับการยอมรับจากทุกๆสถานทูต กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรอื่น ๆ ของรัฐและ องค์กรธุรกิจ ต่าง ๆ รวมทั้งการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และโนตารี่พับลิค จึงเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการของเรา

 

 

 

>> บริการแปลเอกสารทุกประเภททุกภาษาและล่ามโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทุกภาษารับรองคุณภาพ

>> แปลเอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศเช่น แต่งงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ คู่หมั้น ติดตามผู้ปกครอง ฯลฯ พร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่าง ๆ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ฯลฯ

>> บริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค

>> บริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตต่าง ๆ

>> ที่ปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภทในการนำไปใช้ตามหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

>> ภาษาที่หายากเกือบทุกภาษามีบริการ ราคาเป็นกันเองโทรสอบถามได้

>> รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา

>> บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ เช่น วีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว ฯลฯ

>> ตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง

>> รับพิมพ์วิทยานิพนธ์และงานพิมพ์ทุกชนิด ทำอาร์ตเวิร์ค

เรามีแอพให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่..

ความรู้เกี่ยวกับงานแปลและเอกสารต่างประเทศ

 

 

VDO ถาม - ตอบ

 

ภาษาที่รับแปล

1. ภาษาอังกฤษ (English)

2. ภาษาเยอรมัน (German)

3. ภาษาฝรั่งเศส (French)

4. ภาษาอิตาลี (Italian)

5. ภาษาสเปน (Spanish)

6. ภาษาฟินแลนด์ (Finnish)

7. ภาษาเดนมาร์ก (Denish)

8. ภาษาโปรตุเกส (Portuguese)

9. ภาษารัสเซีย (Russian)

10. ภาษาดัตช์ (Dutch)

11. ภาษาสวีเดน (Swedish)

12. ภาษานอร์เวย์ (Norwegian)

13. ภาษาฮังกาเรียน (Hungarian)

14. ภาษาโปแลนด์ (Polish)

15. ภาษาฮิบรู (Hibru)

16. ภาษาเกาหลี (Korean)

17. ภาษาจีน (Chinese (Simp. & Trad.))

18. ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

19. ภาษามาเลเซีย (Malasian)

20. ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian)

21. ภาษาลาว (Loa)

22. ภาษาเขมร (Cambodian)

23. ภาษาพม่า (Burmese)

24. ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)

25. ภาษาฮินดี (Hindi)

26. ตากาล็อค (Tagalog)

27. ภาษาอารบิค (อาหรับ) (Arabic)

28. ภาษาฟาร์ซี (เปอร์เซีย) (Persian)

29. ภาษาอูรดู (Uradu)

30. ภาษาตุรกี (Turkish)

ทีมงานมืออาชีพ

ตรงต่อเวลา

พิถีพิถันทุกขั้นตอน

บริการ
ประทับกรมการกงสุลและสถานทูต

เราให้บริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) สำหรับเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า

สอบถาม
บริการวีซ่าอเมริกา

บริการวีซ่าอเมริกา บริการกรอกวีซ่าพร้อมนัดวันสัมภาษณ์ และจัดเอกสาร

สอบถาม
บริการวีซ่าออสเตรเลีย

บริการวีซ่าออสเตรเลีย บริการกรอกวีซ่า จองวันสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด พาไปยืนวีซ่า รับวีซ่าให้

สอบถาม
บริการรับแปลภาษา

บริการรับแปลภาษา เอกสารการประมูล งานวิจัยต่าง ๆ คู่มือการใช้งาน เอกสารการแพทย์ บทภาพยนตร์ สารคดี

สอบถาม
ศูนย์การแปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษา ด้วยงานแปลคุณภาพได้มาตรฐานนานาชาติโดยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิ

สอบถาม
บริการรับแปลเอกสาร

แปลเอกสารทุกประเภทกว่า 30 ภาษา เช่น วิทยานิพนธ์ต่างๆ รายงานประจำปี สัญญาต่างๆ คำสั่งศาล ฯลฯ

สอบถาม
รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน เช่น เอกสารการแพทย์ บทภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา บทความทั่วไป และอื่นๆ

สอบถาม
บริการแปลงานและล่าม

แปลเอกสารทุกประเภทกว่า 30 ภาษา เช่น วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ รายงานประจำปี สัญญาต่าง ๆ คำสั่งศาล เอกสารการประมูล งานวิจัยต่าง ๆ

สอบถาม
รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค

ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial Services Attorney

สอบถาม