บริษัท เวิลด์ไวด์ ทรานสเลชั่น บาย สุภัชชา จำกัด
โทร 02-6543308, 02-6543309, 081-6484859
 • en
 • th

รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค


รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค

รายละเอียดสินค้า
รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค
 • ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
  ในกรณีที่เอกสารที่ต้องใช้ในการประมูลงานราชการ เรามีผู้เชี่ยวชาญการแปลด้านเทคนิค พร้อมทั้งประทับตรารับรอง
  โดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
   
 • โนตารี่พับลิค
  ประทับตราโนตารี่พับลิค คือ บุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้น ๆ หรือรับรอง
  เอกสารเช่นว่านั้น ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง การลงชื่อในฐานะ
  เป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย รวมทั้งประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้ว จะนำเอกสาร
  เหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

  ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial Services Attorney อย่างแท้จริง
 
 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด:
20 พฤศจิกายน 2013
รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม โนตารี่พับลิค ศาลยุติธรรม บริษัท เวิลด์ไวด์ ทรานสเลชั่น บาย สุภัชชา จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
บริการแปลภาษาจีน

จีนโดยล่ามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สอบถาม
บริการแปลภาษาราชการทั่วโลก

ให้ครอบคลุมทุกภาษาราชการของโลก โดยเน้นคุณภาพและความถูกต้อง แปลโดยทีมอาจารย์ และเจ้าของภาษา

สอบถาม
บริการแปลภาษาอารบิค

อารบิคโดยล่ามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สอบถาม
ศูนย์แปลภาษาลาว

ศูนย์แปลภาษาลาว โดยล่ามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม โนตารี่พับลิค รับรองกรมการกงสุล รับรองกระทรวงการต่างประเทศ

สอบถาม
โนตารี่พับลิค

บริการรับรองเอกสารโนตารี่พับลิค

สอบถาม
บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นโดยล่ามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สอบถาม
บริการแปลเอกสารทุกประเภท

ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท แปลเอกสารบริษัท แปลเอกสารราชการ โดยเน้นคุณภาพและความถูกต้อง

สอบถาม